REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
dakogaz.pl

1.    Identyfikacja i kontakt

1.1.  Właściciel

Sklep dostępny w witrynie internetowej dakogaz.pl (zwanym dalej Sklep) prowadzony jest przez:

DAKO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Bieniek

z siedzibą przy ul. Pszczyńska 6, 03-690 Warszawa.

NIP: 5240308094, REGON: 010131912

1.2.  Dane kontaktowe

Email: Sklep@dakogaz.pl

Telefon:  +48 665 684 252

1.3.  Wsparcie i reklamacje

Wsparcie dla Klientów Sklepu jest dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 – 15:30 pod ww. numerami telefonu, na powyższy adres poczty elektronicznej lub poprzez stronę kontaktową.

Reklamacje mogą być kierowane pocztą elektroniczną lub tradycyjną na powyższe adresy.

1.4.  Obszar prowadzenia działalności

Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Polski – dotyczy to zarówno siedziby Klienta, miejsca składania zamówienia, płatności, dostawy/odbioru towaru.

2.      Oferowane towary i ich ceny

Sklep oferuje elementy samochodowych instalacji gazowych. Oferowany towar jest fabrycznie nowy i wolny od wad, chyba że opis towaru wyraźnie stanowi, iż towar nie jest nowy lub wskazuje na wady towaru (np. towar przeceniony). Warunki gwarancji przedstawione są poniżej (4.2. Gwarancja).

Ceny towarów (bez kosztu dostawy) określane są cenami brutto (z VAT) prezentowanymi w Sklepie. Łączny koszt towarów (z VAT) i wartość zawartego podatku VAT wyświetlane są przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt transportu ustalany jest w zależności od wybranego sposobu dostawy. Ewentualne koszty użytych przez Klienta środków porozumiewania się na odległość są poza kontrolą Sklepu, ponosi je Klient zgodnie ze stawkami użytego operatora. Sklep nie korzysta z numerów telefonicznych o podwyższonym koszcie ani nie przerzuca w inny sposób na Klientów kosztów komunikacji i zawarcia umowy na odległość..

3.      Zawarcie umowy, płatności i wysyłka towaru

3.1.  Zawarcie umowy

Informacje prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. Umowa zawarta jest w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sklep. Zmiana umowy może nastąpić na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia Sklep niezwłocznie (lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia) poinformuje o tym Klienta i zwróci Klientowi zapłaconą kwotę drogą odpowiednią dla metody zapłaty wybranej przez Klienta w zamówieniu.

Zamówienia nieopłacone w ciągu 5 dni roboczych od złożenia są anulowane (nie dotyczy dostawy za pobraniem).

3.2.  Formy płatności

W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:

 • Przelew bankowy – na rachunek DAKO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dariusz Bieniek numer 27 1050 1025 1000 0022 6085 8531 w ING Bank Śląski.
 • Gotówką przy odbiorze dla formy dostawy Kurier za pobraniem.
 • Płatność online za pośrednictwem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez eCard S.A. z banków będących w ofercie eCard. Poniżej lista banków aktualna w chwili publikacji regulaminu,  eCard może ją zmienić, co nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu:

Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank),  Przelew24 (Bank Zachodni WBK),  Przelew z BPH (Bank BPH),  Płacę z iPKO (PKO BP),  Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank),  Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank),  Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.),  e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o.o.).

 • Płatność online za pomocą następujących kart płatniczych obsługiwanych przez eCard S.A. :

Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.

Ewentualny zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiej formy płatności, jaka została przez Klienta użyta do zapłaty (w przypadku płatności kartą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę, z której płatności dokonano), a Konsument nie poniesie kosztów zwrotu.

3.3.  Formy dostawy towarów

Zgodnie z wyborem Klienta, dokonanym przed wysłaniem zamówienia, w Sklepie dostępne są następujące metody dostawy towarów:

 • Paczkomat

Opłacone uprzednio towary wysyłane są do paczkomatów Inpost. Oczekiwany termin dostawy to dostawa w ciągu 2-3 dni roboczych po dniu wysłania towaru (liczony do dostępności paczki w paczkomacie).
Maksymalna waga paczki to 25 kg, a wymiar 41 x 38 x 64 cm.
Cena dostawy każdej paczki to 8,94 zł netto, 11,00 zł brutto.

 • Kurier

Opłacone uprzednio towary wysyłane są pocztą kurierską Inpost. Oczekiwany termin dostawy to dostawa w następnym dniu roboczym po dniu wysłania towaru (liczony do pierwszej próby doręczenia).
Maksymalna waga paczki to 25 kg.
Cena dostawy każdej paczki to 12,15 zł netto, 14,95 zł brutto.

 • Kurier za pobraniem

Towary wysyłane są pocztą kurierską Inpost. Oczekiwany termin dostawy to dostawa w następnym dniu roboczym po dniu wysłania towaru (liczony do pierwszej próby doręczenia). Klient opłaca przesyłkę doręczycielowi przy odbiorze.
Maksymalna waga paczki to 25 kg.
Cena dostawy każdej paczki to 16,22 zł netto, 19,95 zł brutto.

Zbiorniki LPG ze względu na wagę i rozmiary wymagają wysyłki oddzielną paczką – Sklep umieszcza je w osobnym zamówieniu. Jedynymi dostępnymi formami dostawy zbiorników są: Kurier.

Dla obniżenia kosztu przesyłki, staramy się pakować wszystkie zamówione przedmioty (poza zbiornikami) do wspólnej paczki. W rzadkich przypadkach, gdy zamówiony towar nie mieści się w jednej paczce pomimo spełnienia warunku wagowego, pracownicy Sklepu niezwłocznie skontaktują się z Klientem w celu uzgodnienia metody postępowania –  zmiany sposobu wysyłki, zmiany zakresu zamówienia, korekty kosztu przesyłki lub anulowania zamówienia. Czas dostawy takiego zamówienia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień.

3.4.  Termin wysyłki towarów

Dokładamy starań, aby towary zamówione w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 dostępne były do odbioru lub zostały wysłane tego samego dnia, a pozostałe następnego dnia roboczego (za wyłączeniem sobót).

3.5.  Weryfikacja stanu paczki

W przypadku otrzymania od kuriera paczki uszkodzonej niezbędne jest spisanie z kurierem stosownego protokołu.

3.6.  Niemożność dostawy towaru

Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sklep niezwłocznie powiadomi o tym fakcie i jego przyczynach Klienta i niezwłocznie (lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia) zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (koszt łączny z kosztami przesyłki). W terminie nie dłuższym niż określony powyżej Klient i Sklep mogą też ustalić inne postępowanie (np. dostarczenie innego towaru lub dalsze oczekiwanie na towar).

4.      Odstąpienie od umowy, gwarancja i reklamacje

4.1.  Odstąpienie od umowy

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) z późniejszymi zmianami.

Wzór oświadczenia dostępny jest tutaj, a kolejne kroki procedury są następujące:

 • Konsument zawiadamia PW DAKO w ciągu 14 dni od daty postawienia towaru do dyspozycji Klienta (pierwszej z dat: data odbioru lub data pierwszej próby dostarczenia towaru przez kuriera lub dostępności towaru w paczkomacie lub innej lokalizacji odbioru wybranej przez Klienta w zamówieniu) o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu pocztą elektroniczną lub tradycyjną
 • Strony ustalają dogodny sposób zwrotu towaru.
 • Konsument zwraca kompletny i nieużywany towar w oryginalnym opakowaniu nienoszący śladów użytkowania wraz z podpisanym oryginałem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (chyba że przesłał je uprzednio) oraz oryginałem paragonu (jeśli sprzedaż była udokumentowana paragonem, a nie fakturą VAT).
 • PW DAKO weryfikuje stan towaru oraz fakt załączenia skutecznego oświadczenia odstąpienia od umowy.
 • PW DAKO zwraca cenę towaru przy użyciu takiej formy płatności, jaka została przez Konsumenta użyta do zapłaty.

4.2.  Gwarancja

 • Towary oferowane w Sklepie (jeśli opis towaru nie stanowi inaczej np. w przypadku towarów przecenionych) objęte są 24-miesięczną gwarancją.
 • Montaż urządzeń wchodzących w skład samochodowych instalacji LPG musi być wykonany przez przeszkolonego i upoważnionego montażystę i jest to warunek niezbędny dla ważności gwarancji.
 • W przypadku reklamacji do jej uznania niezbędne jest okazanie paragonu fiskalnego lub faktury VAT z potwierdzeniem wykonania montażu przez uprawnionego montażystę.

4.3.  Reklamacje

 • Konsument składa reklamację do PW DAKO pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Sklepu (dla elementów instalacji gazowych załączony musi być wyżej opisany dowód instalacji przez uprawnionego montażystę).
 • Strony ustalają dogodny sposób dostarczenia towaru.
 • Klient przekazuje towar na swój koszt kurierem.
 • PW DAKO wraz z producentem towaru rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania towaru z opisem reklamacji i zdecyduje o naprawie albo wymianie towaru albo też o zwrocie ceny towaru wysyłając odpowiedź na reklamację na piśmie pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
 • Sklep pokrywa koszt odesłania towaru do Klienta na terenie Polski metodą stosowaną przez Sklep dla dostawy nowych towarów w Polsce.
 • Zwrot ceny towaru nastąpi przy użyciu takiej formy płatności, jaka została przez Klienta użyta do zapłaty (w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę, z której płatności dokonano) w terminie maksymalnie 7 dni od daty uznania reklamacji, a Konsument nie poniesie kosztów zwrotu. W przypadku przelewu, jeśli Klient nie wskazał rachunku bankowego, bieg tego terminu wstrzymany jest do czasu podania tych danych.

5.      Dane osobowe

Przetwarzanie przez Sklep danych Klientów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie w celu realizacji zamówienia – w tym powiadomienia Klienta o stanie zamówienia (jeśli Klient wybrał taką opcję, także o dostępności towaru), realizacji płatności lub dostawy, wystawienia faktury lub rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Klientowi przysługuje prawo do informacji o zakresie przetwarzanych danych oraz prawo do ich korekty. Żądanie udzielenia informacji musi mieć formę listowną, a odpowiedź będzie wysłana listownie na adres wskazany w żądaniu. Zmiana danych może nastąpić także poprzez witrynę Sklepu.

6.      Ciasteczka (cookies)

Polityka dot. ciasteczek (cookies) opisana jest tutaj.